In cijfers 2012

Onder niet-gunstige omstandigheden is ASVB er in 2012 in geslaagd haar positie in de top van bouwend Nederland te handhaven met een gerealiseerde omzet van €446 miljoen. Deze omzet is voor 94,2% behaald met bouwactiviteiten (€ 420 miljoen). ASVB sluit 2012 af met een bedrijfsresultaat voor bijzondere waardevermindering van € 10,1 miljoen.

Met aangepaste geprognotiseerde omzetcijfers is het de verwachting dat het jaar 2013 met een positief resultaat wordt afgesloten.

De scherpe focus en het specialisme van de ASVB-bedrijven, waarbij dicht bij de markt wordt geopereerd en continu wordt gezocht naar integrale oplossingen voor de klant, is dé strategie om ASVB gezond en veerkrachtig te houden. Samen met de nog steeds goed gevulde orderportefeuille, de gecontinueerde financieringsfaciliteit en een nieuw contract met onze partner Nationale Borg is er voldoende basis om de toekomst met gepast vertrouwen tegemoet te zien.

 

Omzet (x € 1 miljoen)

Bouwomzet per land
(totaal  420 miljoen)

                                   U kunt de beschikbare jaarcijfers van ASVB bekijken via de hiernaast geplaatste links naar de documenten.