Geschiedenis

Anton aan de Stegge startte in 1973 aan zijn bedrijf Aan de Stegge Twello. Hij kon nooit bevroeden dat ASVB ooit in de top tien van de Nederlandse bouwbedrijven terecht zou komen. Dat was ook geen vooropgesteld doel. Het gaat hem niet om het doel, maar om de weg. En wie z’n weg plaveit, ziet z’n doelen en resultaten vanzelf ‘voorbij komen’. Deze visie uit het taoïsme spreekt Aan de Stegge enorm aan.

Verdere groei

Het bedrijf van Anton aan de Stegge groeide gestaag. In 1983 nam hij het bouw- en ontwikkelingsbedrijf Schutte en vervolgens Hardonk & Ebenau (het huidige Paul Hardonk Bouw) over. De drie bedrijven vormden samen ASVB. In de jaren daarna werden diverse bedrijven overgenomen, kennisbedrijven opgericht en innovaties verder ontwikkeld. 

Beheersing bouwproces

Vanuit een eigen visie op het bouwproces werd in de beginjaren tweeduizend een concept voor innovatieve en gespecialiseerde bouwbedrijven ontwikkeld en bij de bedrijven binnen de groep geïmplementeerd. Deze visie stelt de klant centraal en maakt optimaal gebruik van de samenhang tussen kennismanagement, integrale procesbeheersing en samenwerking/partnerschap. Samen zorgen ze voor een optimale beheersing van het bouwproces. Met als resultaat: een beter en sneller werkproces waarmee communicatieproblemen, wachttijden en faalkosten worden uitgebannen. En waarmee ASVB meerwaarde creëert voor álle bij de bouw betrokken partijen, zowel intern als extern.

Besturingsmodel

Begin 2007 besloot Anton Aan de Stegge zijn sturende rol als directeur-eigenaar te herzien. Om nog beter in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en verdere groei van ASVB is een nieuw besturingsmodel ontwikkeld. Hierdoor werd de Raad van Commissarissen opgericht waarvan Anton Aan de Stegge lid werd. ASVB wordt nu aangestuurd door een tweekoppige Raad van Bestuur vanuit een compacte holding.

.