Organisatie

Het ASVB-concern is gevestigd in Deventer. De aangesloten bedrijven werken verspreid over Nederland en België. Eén van de bedrijven is gehuisvest in Duitsland. De bedrijven hebben binnen de groep een grote autonomie. Zij hebben geen sector- of regioafbakening en de bedrijven kunnen naar eigen behoefte specifieke competenties opzetten.

De aansturing van het concern is gebaseerd op vertrouwen. Medewerkers die vertrouwen genieten durven immers initiatief te nemen en op verantwoorde wijze hun nek uit te steken. ASVB houdt daarnaast via een eigen rapportagesysteem en een set financiële richtlijnen vinger aan de pols bij de bedrijven. Ook faciliteert het concern de bedrijven met kapitaalverstrekking, borgstellingen, opleidingen, opvolging, kennisdeling en innovatie. Zodat de aangesloten bedrijven zich volledig kunnen concentreren op hun klanten en projecten.

Aansturing

De directie wordt gevormd door algemeen directeur Jonathan Furst en financieel directeur Michel Heideman. In 2007 is tevens een Raad van Commissarissen opgericht. De raad adviseert de directie van ASVB over het beleid en de algemene zaken van de vennootschap. De raad vergadert in de regel eens per kwartaal met de directie van ASVB. Deze bestaat uit drie leden: Willem van Hassel (voorzitter), Anton Aan de Stegge en Aart van Gelder.

Jonathan Furst, algemeen directeur

Jonathan Furst (1968) trad in oktober 2013 toe tot de ASVB directie in de functie van algemeen directeur.

Lees meer...

Michel Heideman, financieel directeur

Michel Heideman (1969) trad in april 2014  toe tot de ASVB directie in de functie van financieel directeur.

Lees meer...

Willem van Hassel, commissaris

Willem van Hassel (1946) werd in 2007 voorzitter van de Raad van Commissarissen van ASVB. 

Lees meer...

Anton aan de Stegge, commissaris

Anton aan de Stegge (1948) is de grondlegger van ASVB. Hij begon als HTS’er onder aan de ladder bij het bouwbedrijf van zijn vader.

Lees meer...

Aart van Gelder, commissaris

Aart van Gelder (1946) is sinds 2012 lid van de Raad van Commissarissen van ASVB.

Lees meer...