SMT Bouw & Vastgoed bouwt basisschool Willemspark Den Haag


Op 28 november is het contract getekend voor de nieuwbouw van de Willemspark school met gymlocatie in Den Haag met opdrachtgever Stichting Lucas Onderwijs en specialist in onderwijshuisvesting SMT Bouw & Vastgoed.

De Willemspark school is een openbare basisschool gelegen in het besloten hart van een karakteristiek 19e-eeuws huizenblok tussen de Frederikstraat en de Cantaloupenburg in Den Haag. Deze basisschool in de wijk Willemspark is in 2007 door de Haagse Schoolvereniging overgenomen van stichting Lucas Onderwijs (voorheen SCO Lucas) en telde op dat moment een beperkt aantal leerlingen. In de afgelopen jaren is de populariteit van de school sterk toegenomen, waardoor nieuwe huisvesting noodzakelijk werd.

Het ontwerp van Topos Architecten is meerdere keren aangepast. Onder meer in verband met de inpassing van een halfverdiepte gymzaal en wensen van omwonenden. De nieuwe school wordt namelijk op een binnenterrein, omgeven door woningen, gerealiseerd. De toegang van de huidige school loopt via een poort en gang onder een woning aan de Frederikstraat. Voor de bouw van de nieuwe school wordt deze woning gesloopt zodat het binnenterrein goed bereikbaar is. Dit pand wordt vervangen door nieuwbouw met buitenschoolse opvang waarbij het beeld van de bestaande gevel gehandhaafd wordt.

Cruciaal bij de ontwikkeling van de school was de inpassing van de gymzaal. Deze wordt half verdiept aangelegd met ernaast de kleedruimten die in een kelder zijn ondergebracht. Hierboven, op de begane grond, liggen de lokalen voor de onderbouw en het speellokaal. Op de verdieping liggen in clusters de lokalen voor de midden- en bovenbouw.

SMT Bouw & Vastgoed is een toonaangevende onderneming, gespecialiseerd in Design & Build realisatie van onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed. Hier concentreert zich meer dan 40 jaar ervaring in het uitvoeren van huisvestingsoplossingen voor onderwijs, zorg, sport, multifunctionele accommodaties en publieksfuncties.

Meer informatie: SMT Bouw & Vastgoed